previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Duntes iela 16 k-2, k-3

Izsoles sākuma cena:
5669 EUR
Kadastra numurs: 01000170150
Objekta veids: Komerctelpas (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 29.09.2023 - 09.10.2023 11:00
Termiņš: 09.10.2023 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 10 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Duntes iela 22, Rīga
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 29.09.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta: Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt personīgi Slimnīcas Administrācijā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā) līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00 vai arī nosūtīt pa pastu uz adresi Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles Nr. VSIA TOS 2023/1IZ komisijai”, vai nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz tos@tos.lv ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles Nr. VSIA TOS 2023/1IZ komisijai”. Pa pastu vai elektroniski nosūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00. Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 2023. gada 09. oktobrī plkst. 12.00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā, konferenču zālē).

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000170150032
Platība (m2): 408.2
Lietošanas mērķis: 127 - Citas nedzīvojamās ēkas
Stāvs: 1

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000170150031
Platība (m2): 124.9
Lietošanas mērķis: 127 - Citas nedzīvojamās ēkas
Stāvs: 1

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000170150031
Platība (m2): 33.8
Lietošanas mērķis: 127 - Citas nedzīvojamās ēkas
Stāvs: 1

Apraksts:

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles nolikumu par nedzīvojamo telpu daļu nomu Duntes ielā 16 K-2 un Duntes ielā 16 K-3, ID Nr. VSIA TOS 2023/1IZ (turpmāk – nolikums), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām: 1. Duntes ielā 16 K-2, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150032, saskaņā ar telpu plānu Nr. 1 (nolikuma pielikums Nr. 2) 408.2 m2 platībā; 2. Duntes ielā 16 K-3, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150031, saskaņā ar telpu plānu Nr. 2 (nolikuma pielikums Nr. 3) 124.9 m2 platībā; 3. Duntes ielā 16 K-3, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150031, saskaņā ar telpu plānu Nr. 3 (nolikuma pielikums Nr. 4) 33.8 m2 platībā; Nomas objekta lietošanas mērķis ir saimnieciskās darbības veikšana. Nomas objekta nosacītā nomas maksa: 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi) par 1 (vienu) kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) mēnesī. Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 10 (desmit) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Izsoles veids: Rakstiska, pirmā izsole. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00. Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta: Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt personīgi Slimnīcas Administrācijā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā) līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00 vai arī nosūtīt pa pastu uz adresi Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles Nr. VSIA TOS 2023/1IZ komisijai”, vai nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz tos@tos.lv ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles Nr. VSIA TOS 2023/1IZ komisijai”. Pa pastu vai elektroniski nosūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00. Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 2023. gada 09. oktobrī plkst. 12.00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā, konferenču zālē). Nomas objekta apskates vieta un laiks: Nomas objektu pretendenti varēs apskatīt klātienē līdz 2023. gada 02. oktobrim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties un saskaņojot laikus ar Slimnīcas energo un saimniecības nodaļas vadītāju Daini Kalniņu (tālr. 29215262, e-pasts: Dainis.Kalnins@tos.lv).
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Vārds uzvārds: Vineta Vīksna
E-pasts: vineta.viksna@tos.lv
Tālrunis: 67399248