previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Krustpils iela 20

Izsoles sākuma cena:
226.26 EUR
Kadastra numurs: 01000782168
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 16.11.2018

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 14.03.2024 - 03.04.2024 12:00
Termiņš: 03.04.2024 12:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 7 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.03.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi LDz Kancelejā, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu: Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3, LV-1050, 100 kab., uz aploksnes norādot: "Nekustamā īpašuma pārvalde Komercdarbības daļa Neatvērt līdz 03.04.2024. plkst.12.00", Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000782168036
Platība (m2): 125.7
Lietošanas mērķis: 1252 - Noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa

Apraksts:

Iznomāšanai paredzētais objekts: telpu kopums un zemes vienības domājamā daļa (125.7 m²) un zemes reāla daļa (250.00 m²) Lietošanas mērķis: garāžas un noliktavas vajadzībām un teritorijas izmantošanai saimnieciskās darbības veikšanai. Minimālā nomas maksa: telpu kopums un zemes vienības domājamā daļa - 1.80 EUR/m² un zemes reāla daļa 50.00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Vārds uzvārds: Dairis Putniņš
E-pasts: dairis.putnins@ldz.lv
Tālrunis: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.