previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Centrs, Brīvības iela 49/53

Izsoles sākuma cena:
543.78 EUR
Kadastra numurs: 01005200040
Objekta veids: Komerctelpas (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.09.2023 - 26.09.2023 10:00
Termiņš: 25.09.2023 14:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 1500.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 6 gadi no nomas līguma parakstīšanas dienas bet ne ātrāk kā no 01.10.2023.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 19.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 25.septembrim plkst. 14:00. SIA “Rīgas nami” birojā Rātslaukumā 5, Rīgā (ieeja no Svaru ielas). Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norādāms: -SIA “Rīgas nami” Izsoles komisijai; - Pieteikums nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, nomas tiesību rakstiskai izsolei; - Nomas objekts – telpu Nr., telpu grupas Nr., adrese, ēkas kadastra apzīmējums; - Izsoles datums; - Juridiskai personai vai to apvienībai - pretendenta pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskais personai vai to apvienībai – vārds, uzvārds; - norāde “Neatvērt pirms Izsoles”. Izsoles sākumcena tiek noteikta – 53,00 EUR (piecdesmit trīs eiro un 00 centi) bez PVN mēnesī par 1m2. Iesniedzot pieteikumu Izsolei, pretendents norāda savu piedāvāto nomas maksu Izsoles objektam. Pretendenta piedāvātā nomas maksa nedrīkst būt mazāka par Izsoles sākumcenu.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 020 0083 001
Platība (m2): 10.26
Lietošanas mērķis: 1220 - Biroja telpu grupa
Telpas nr.: 1-4
Telpu grupa: 053
Stāvs: 1
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas nami"
Vārds uzvārds: Fjodors Gubins
E-pasts: fjodors.gubins@rigasnami.lv
Tālrunis: 66957183, mob. 26618165