previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Daugavpils, Lielā Dārza iela 60/62

Izsoles sākuma cena:
1 EUR
Kadastra numurs: 05000060608
Objekta veids: Tirdzniecība

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 05.06.2024 - 19.06.2024 11:00
Termiņš: 19.06.2024 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 05.06.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendents piedāvājumu iesniedz darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 19.06.2024. plkst. 10.00, piedāvājumu iesniedzot personīgi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” lietvedībā vecākajai lietvedei Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, vai atsūtot uz e-pastu: iepirkumi@dpns.gov.lv vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 19.06.2024. plkst.10.00.

Tirdzniecība

Kadastra apzīmējums: 05000060608
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 123 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

Apraksts:

Nomas objekts: zemesgabala daļa ar platību, kas nav mazāka par 10 m2 saskaņā ar zemesgabala izvietojuma plānu (Pielikums Nr.1), kas ir daļa no visa nekustamā īpašuma Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kura īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2818 ar kadastra Nr. 0500-006-0608.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Vārds uzvārds: Alla Oboleviča
E-pasts: alla.obolevica@dpns.gov.lv
Tālrunis: 65402285