previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Centrs, Vērmanes dārzs

Izsoles sākuma cena:
180 EUR
Kadastra numurs: 01000050005
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 07.03.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.04.2024 - 29.04.2024 13:00
Termiņš: 24.04.2024 23:59
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 180.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 30.09.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 19.04.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 24. aprīlim elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2024. gadā”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000050005
Platība (m2): 6
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apraksts:

Zemesgabals atrodas Rīgā, Vērmanes dārza teritorijā. Izsoles objekta apzīmējums Platība Atrašanās vieta VD 4 6 m2 Vērmanes dārzs, Rīga Paredzētais izmantošanas veids: Ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar Nolikumā norādītajām preču grupām un tirdzniecības nosacījumiem.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Zane Pabērza
E-pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv
Tālrunis: 28608595