previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Centrs, Viesturdārzs

Izsoles sākuma cena:
95 EUR
Kadastra numurs: 01000110133
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 07.03.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 27.04.2023 - 27.04.2023 10:00
Termiņš: 24.04.2023 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 95.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski vai klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.04.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
6.1. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 24.aprīlim elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā (atkārtota izsole)”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 24.aprīlim plkst. 17:00, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: „Izsoles “Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu; 6.2. Par pieteikumu iesniegšana klātienē iespējama darba dienās SIA „Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6 k-1, Rīga, LV-1004, tikai iepriekš saskaņotā laikā par iesniegšanas laiku vismaz vienu darba dienu pirms pieteikuma iesniegšanas sazinoties ar Nolikuma 1.1.punktā noteikto kontaktpersonu, kā arī ievērojot pieņemšanas vietā noteiktos drošības pasākumus.
Dokumenti download iconNolikums

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000110133
Platība (m2): 6
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Jolanta Spura
E-pasts: jolanta.spura@rigasmezi.lv
Tālrunis: 29934105