previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Jelgavas nov., Vilces pag., Ziedkalnes 3

Izsoles sākuma cena:
430 EUR
Kadastra numurs: 54900020029
Objekta veids: Inženierbūve

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 05.09.2023 - 03.10.2023 10:00
Termiņš: 03.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.10.2026.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 05.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010, atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 54900020029017
Platība (m2): 10
Lietošanas mērķis: 1241 - Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa
Kadastra apzīmējums: 54900020029017
Platība (m2): 10
Lietošanas mērķis: 1241 - Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa

Apraksts:

Ūdens torņa daļa elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas aparatūras izvietošanai
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Andris Krūmiņš, Līga Augule
E-pasts: Andris.Krumins@vsaczemgale.gov.lv
Tālrunis: +371 28382811; +37129191743
• Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. • Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā; • Papildus noteiktajai nomas maksai Nomniekam jāveic vienreizējs maksājums 250,00 EUR bez PVN apmērā par SIA „Eiroeksperts” veikto tirgus nomas maksas novērtējumu Nomas objektam. (Tirgus nomas maksas noteikšanas izmaksas un pakalpojuma sniedzējs tika noteiktas VSIA “Šampētera nams” organizētajā cenu aptaujā Nr CA 2021/13 “Nekustamo īpašumu objektu nomas maksas tirgus vērtības noteikšanu”. Ar cenu aptaujas dokumentiem un novērtējuma atskaiti iespējams iepazīties vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 15.05.2023 - 15.05.2023 10:00
Termiņš: 15.05.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.05.2026.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.04.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)
Kadastra apzīmējums: 54900020029017
Platība (m2): 10
Lietošanas mērķis: 111 - Viena dzīvokļa mājas

Apraksts:

• Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. • Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā; • Papildus noteiktajai nomas maksai Nomniekam jāveic vienreizējs maksājums 250,00 EUR bez PVN apmērā par SIA „Eiroeksperts” veikto tirgus nomas maksas novērtējumu Nomas objektam. (Tirgus nomas maksas noteikšanas izmaksas un pakalpojuma sniedzējs tika noteiktas VSIA “Šampētera nams” organizētajā cenu aptaujā Nr. CA 2021/13 “Nekustamo īpašumu objektu nomas maksas tirgus vērtības noteikšanu”. Ar cenu aptaujas dokumentiem un novērtējuma atskaiti iespējams iepazīties vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.)
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Andris Krūmiņš, Līga Augule
E-pasts: Andris.Krumins@vsaczemgale.gov.lv
Tālrunis: +37128382811
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.