previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Mežaparks, Ostas prospekts 11

Izsoles sākuma cena:
No 80 - 125 EUR
Kadastra numurs: 01000950040
Objekta veids: Zeme (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 13.03.2024 - 20.03.2024 17:00
Termiņš: 07.03.2024 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 80.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 01.04.2024. līdz 31.03.2025.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv vai klātienē Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 16.02.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 7.martam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”, elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai līdz 2024.gada 7.marta plkst. 15:00 klātienē Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 095 0030
Platība (m2): 2
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apraksts:

Izsolē tiks piešķirtas nomas tiesības uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu 2 m2 platībā Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā (turpmāk – Īpašums, arī Izsoles objekts). Īpašuma atrašanās vietas plāns 1. pielikumā. Īpašuma paredzētais izmantošanas veids – bankomāta izvietošana (turpmāk tekstā – bankomāta novietne). Īpašums tiek nodots nomā bez apbūves tiesībām
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Zane Pabērza
E-pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv
Tālrunis: 28608595
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 13.03.2024 - 20.03.2024 17:00
Termiņš: 07.03.2024 15:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 150.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 29.04.2024. līdz 31.12.2027
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv vai SIA "Rīgas meži "birojā Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 16.02.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 7.martam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 50 m2 platībā ar adresi Ostas prospekts 11, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030) Mežaparkā iznomāšanu”, elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai līdz 2024.gada 7.marta plkst. 15:00 klātienē Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 50 m2 platībā ar adresi Ostas prospekts 11, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030) Mežaparkā iznomāšanu” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 095 0030
Platība (m2): 50
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apraksts:

.Izsolē tiks piešķirtas nomas tiesības uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 zemes vienības daļa 50 m2 platībā nomas punkta izveidei Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā (turpmāk – Īpašums, arī Izsoles objekts). Kopējā izmantojamā teritorija disku laukuma izvietošanas vajadzībām ir 150 000 m2 trašu un grozu izvietošanai ,t.sk. 232 m2 platībā starta laukumu izveidei Īpašuma atrašanās vietas plāns un kopējās izmantojamās teritorijas robežas 1.pielikumā. 1.10. Īpašuma paredzētais izmantošanas veids – rekreācijas pakalpojumu sniegšana - disku golfa nomas punkta un laukuma izveide .
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Zane Pabērza
E-pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv
Tālrunis: 28608595