previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Mežaparks, Ostas prospekts 11

Izsoles sākuma cena:
250 EUR
Kadastra numurs: 01000950040
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 13.03.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.04.2024 - 09.05.2024 11:00
Termiņš: 03.05.2024 23:59 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 250.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: līdz 30.09.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 3.maijam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 19.04.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 3.maijam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 80 m2 platībā ar adresi Ostas prospekts 11, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030) Mežaparkā iznomāšanu”, elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 095 0030
Platība (m2): 80
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apraksts:

Nomas mērķis: bērnu rotaļu iekārtu izvietošana. Nav atļauta sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, t.sk. tirdzniecības automātu izvietošana.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Zane Pabērza
E-pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv
Tālrunis: 28608595