previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Vaļņu iela 30

Izsoles sākuma cena:
589.96 EUR
Kadastra numurs: 01000050075
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 15.06.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 16.08.2023 - 14.09.2023 10:00
Termiņš: 14.09.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā, Gogoļa ielā 3 – 100.kab., Rīgā.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 16.08.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumu jāiesniedz darba dienās: pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, līdz 2023.gada 14.septembra plkst. 10:00, LDz telpās Gogoļa ielā 3, Rīgā, 100. kab. (Kancelejā) reģistrēšanai Nekustamās īpašuma pārvaldes lietvedībā, noformējot pieteikumu atbilstoši nolikuma prasībām (sk. pielikumā). Izsoles pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: “VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1547 Pieteikums rakstiskai izsolei „Nedzīvojamo telpu Vaļņu ielā 30, Rīgā un Brīvības ielā 58, Rīgā nomas tiesību izsole” Norāda: ___________________________________________________ (Nomas objekts, adrese, kadastra numurs, apzīmējums un pretendents (fiziskai personai - vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs), piezīme „Neatvērt līdz 2023.gada 14.septembra plkst.10:00”.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000050075001
Platība (m2): 210.7
Lietošanas mērķis: 122 - Biroju ēkas
Telpas nr.: telpas Nr.31 – 41, Nr. 47 - 53
Telpu grupa: 001
Stāvs: -1

Apraksts:

Lietošanas mērķis: ārstniecības, skaistum- kopšanas, fitnesa telpas. Papildus nolikuma 2.3.1. un 2.3.2. punktos (sk. pielikumā) norādītajai nomas maksai nomnieks maksā par nomas platībai atbilstīgas zemes domājamās daļas nomu un par patērēto elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu, apkuri, lifta izmantošanu, apdrošināšanu un ēkas fizisko apsardzi. Pretendenta piedāvātā nomas maksa nevar būt mazāka par nomas objekta nosacītās nomas maksas (izsoles sākumcenu) apmēru. Izsoles minimālais solis ir 10% no nosacītās nomas maksas (izsoles sākumcenas), bez PVN.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Vārds uzvārds: Māra Ozola
E-pasts: mara.ozola@inbox.lv
Tālrunis: +371 29531554
Kontaktpersonas: A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.