previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Saullēkti-1"

Izsoles sākuma cena:
10.7 EUR
Kadastra numurs: 32440060241
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 15.06.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 17.05.2024 - 30.05.2024 14:00
Termiņš: 29.05.2024 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: Līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 1 gads
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 17.05.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.
Dokumenti download iconNomas līgums

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 32440060241
Platība (m2): 10700
Lietošanas mērķis: 07 - Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

Apraksts:

Lietošanas mērķis: Mērķu grupa 07 - Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme; Lietošanas mērķis 0701 - Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: vni@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
Tālr.: + 371 27339843 NĪ pārvaldnieks tālr.: + 371 29180641 E-pasts: noma@vni.lv