previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Cēsis, Cēsu nov., Valmieras iela 19

Izsoles sākuma cena:
77.67 EUR
Kadastra numurs: 42010020604
Objekta veids: Sabiedriskā ēdināšana
Publicēts 09.11.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 06.07.2023 - 20.07.2023 11:00
Termiņš: 19.07.2023 12:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 1 gads
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, 138.kabinetā
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 06.07.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendentam jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai izsolē, kurš sagatavots atbilstoši noteikumu 2. pielikumā pievienotajai veidlapai. Pieteikums jāparaksta paraksttiesīgajai personai vai jāpievieno pilnvara (fiziskām personām – notariāli apliecināta) par personas tiesībām parakstīt pieteikumu. Pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei (norādot tās numuru), kā arī nomas objektu, tā atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 42010020604001
Platība (m2): 106.4
Lietošanas mērķis: 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa
Stāvs: 1

Apraksts:

Iznomājamās telpas atrodas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ēkā Cēsu pilsētā, sabiedriskas un komerciālas apbūves zonā. Iznomājamo telpu, saskaņā ar inventarizācijas lietu ( telpas 1. -9.), kopējā platība ir 109,9 kvm, ēdnīcas telpas 50,4 kvm, virtuve 29,9 kvm un palīgtelpas. Telpās saskaņā ar 1.pielikumā norādīto telpu plānu, ir iznomāti 3,5 kvm kafijas un uzkodu automātu novietošanai, kas attiecīgi samazina iznomājamo telpu platību. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, pievienotas visām pilsētas komunikācijām, nodrošinātas ar aprīkojumu. Ir atsevišķa ieeja no ārpuses. Telpas pieejamas apskatei līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar kontaktpersonu: Raiti Brazovski, mob.tel. 26119836.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Vārds uzvārds: Laura Andersone
E-pasts: laura.andersone@vtdt.edu.lv
Tālrunis: 26433286