previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Dobeles nov., Auru pag., Lielbērze, Lielbērze

Izsoles sākuma cena:
43 EUR
Kadastra numurs: 46460020021
Objekta veids: Garāža

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (4)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 14.04.2023 - 15.05.2023 10:00
Termiņš: 15.05.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 0.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 31.05.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.04.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Garāža

Kadastra apzīmējums: 46460020021022
Platība (m2): 40.7
Lietošanas mērķis: 111 - Viena dzīvokļa mājas

Apraksts:

1.) Papildus noteiktajai nomas maksai Nomniekam jāveic maksājums 300,00 EUR bez PVN apmērā par SIA „Latio” veikto tirgus nomas maksas novērtējumu Nomas objektam. (Tirgus nomas maksas noteikšanas izmaksas un pakalpojuma sniedzējs tika noteiktas VSIA “Šampētera nams” organizētajā cenu aptaujā Nr CA 2022/23 “Nekustamo īpašumu objektu nomas maksas tirgus vērtības noteikšanu”. Ar cenu aptaujas dokumentiem un novērtējuma atskaiti iespējams iepazīties vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.) 2.) Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. 3.) Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Vaļus Kauņeckis
E-pasts: Valus.Kauneckis@vsaczemgale.gov.lv
Tālrunis: +37128355707
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (2)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 23.11.2022 - 15.12.2022 00:00
Termiņš: 15.12.2022 00:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.12.2022.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010,
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 23.11.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010, atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Garāža

Kadastra apzīmējums: 46460020021022
Platība (m2): 40.7
Lietošanas mērķis: 111 - Viena dzīvokļa mājas
Stāvs: 1

Apraksts:

Iznomājamais objekts ir garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 46460020021022 nedzīvojamo telpu grupas – garāžas un pagraba telpas ar kopējo telpu platību 40,7 m2 (ir garāža - 31,0 m2, pagarabs - 9,7 m2 )
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Ginta Vendele-Renga, Līga Augule
E-pasts: Ginta.Vendele-Renga@vsaczemgale.gov.lv
Tālrunis: +371 28382811; +37129191743
1.) Papildus noteiktajai nomas maksai Nomniekam jāveic maksājums 300,00 EUR bez PVN apmērā par SIA „Latio” veikto tirgus nomas maksas novērtējumu Nomas objektam. (Tirgus nomas maksas noteikšanas izmaksas un pakalpojuma sniedzējs tika noteiktas VSIA “Šampētera nams” organizētajā cenu aptaujā Nr CA 2022/23 “Nekustamo īpašumu objektu nomas maksas tirgus vērtības noteikšanu”. Ar cenu aptaujas dokumentiem un novērtējuma atskaiti iespējams iepazīties vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.)