previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Ezermalas iela 10A

Izsoles sākuma cena:
24.79 EUR
Kadastra numurs: 01000850017
Objekta veids: Tirdzniecība
Publicēts 23.11.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 15.06.2023 - 26.06.2023 11:00
Termiņš: 26.06.2023 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 15.06.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumus nomai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: noma@agentura.iem.gov.lv, iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014, 417.kabinets, uz aploksnes norāda “Nomas pieteikums pārtikas un dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Ezermalas ielā 10, Rīgā, LV-1014”. Sūtot pa pastu pieteicējs nodrošina sūtījuma saņemšanu līdz pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikumu izskatīšana 2023.gada 26.jūnijā plkst.11.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 417.kabinetā.

Tirdzniecība

Kadastra apzīmējums: 0100 085 0017 001
Platība (m2): 1
Lietošanas mērķis: 122 - Biroju ēkas
Stāvs: 2

Apraksts:

Nomai tiek piedāvāta nenorobežotas nedzīvojamās telpas daļa 1 m2 platībā pārtikas un dzērienu automāta izvietošanai. Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Vārds uzvārds: Jolanta Kalneja
E-pasts: jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv
Tālrunis: 67829677
Objektu var apskatīt sazinoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta Rīgas valstspilsētas īpašumu pārvaldīšanas nodaļas galvenais nekustamā īpašuma pārvaldnieku Juri Pauliņu, tālruņa numurs 26486637, elektroniskā pasta adrese: juris.paulins@agentura.iem.gov.lv.