previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Purvciems, Nīcgales iela 26

Izsoles sākuma cena:
11.67 EUR
Kadastra numurs: 01005710351
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 11.01.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 16.01.2024 - 25.01.2024 17:00
Termiņš: 25.01.2024 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 2 (divi) gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Nīcgales iela 26, Rīga
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 16.01.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumus nomai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: rtrit@rtrit.lv, iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu: Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, 107.kabinets, uz aploksnes norāda “Nomas pieteikums viena karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Nīcgales ielā 26, Rīgā”. Sūtot pa pastu pieteicējs nodrošina sūtījuma saņemšanu līdz pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikumu izskatīšana 2024.gada 25.janvārī plkst.17.00 Nīcgales ielā 26, Rīgā, LV-1035, 107.kabinetā.
Dokumenti download iconNolikums

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000712465003
Platība (m2): 1
Lietošanas mērķis: 126 - Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām
Telpas nr.: n/a
Telpu grupa: vestibils
Stāvs: 1.stāvs

Apraksts:

Izsoles sākuma cena (iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir 11,67 EUR mēnesī (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par 1 kvadrātmetru jeb 1 (vienu) tirdzniecības automāta izvietošanu. Nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksu par nomas objektu mēnesī.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
Vārds uzvārds: Artūrs Bērziņš
E-pasts: arturs.berzins@rtrit.lv
Tālrunis: 29149496