previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Daugavpils, Daugavpils nov., Bauskas iela 21

Izsoles sākuma cena:
19 EUR
Kadastra numurs: 05000033108
Objekta veids: Komerctelpas (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 23.02.2023 - 02.03.2023 16:00
Termiņš: 02.03.2023 16:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: trīs gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 23.02.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), slēgtā (aizlīmētajā) aploksnē, līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Rakstiskai izsolei “Nekustamā īpašuma iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu ievietošanai”, neatvērt līdz 2023.gada 3.martam, plkst.10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs).
Dokumenti download icon download icon

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 05000033108004
Platība (m2): 1
Lietošanas mērķis: 127 - Citas nedzīvojamās ēkas
Telpas nr.: Telpas Nr.124 daļa
Stāvs: 1

Apraksts:

Karsto dzērienu tirdzniecības automāta paredzamā novietne 1m2 platībā telpā Nr.124 Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Nosacītā nomas maksa neietver: 1. Ūdens piegāde tiek aprēķināta pēc faktiskā patēriņa (pēc skaitītāju rādītājiem), pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajiem tarifiem. 2. Elektroenerģijas piegāde tiek aprēķināta pēc faktiskā patēriņa (pēc skaitītāju rādītājiem), pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajiem tarifiem.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Vārds uzvārds: Inga Lose
E-pasts: Inga.Lose@dttt.lv
Tālrunis: 65436893
Papildu informāciju par Izsoli var pieprasīt līdz 2023.gada 1.martam plkst.16.00, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā, nosūtot uz e-pasta adresi Inga.Lose@dttt.lv vai pasts@dttt.lv.