previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Limbažu nov., Katvaru pag., Zaļlejas

Izsoles sākuma cena:
59 EUR
Kadastra numurs: 66520040055
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 14.03.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 29.09.2023 - 27.10.2023 12:00
Termiņš: 20.10.2023 12:00 (beidzies)
Izsoles solis: 25.00
Nodrošinājuma summa: 70.00 EUR
Izsoles dalības maksa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 29.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu. Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes. Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process
Dokumenti

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 66520040055
Platība (m2): 64000
Lietošanas mērķis: 01 - Lauksaimniecības zeme

Apraksts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66520040055 Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 48 Īpašumam veikti kopšanas darbi, sagatavotais šķeldas materiāls tiks novests no lauka iestājoties aukstākiem laika apstākļiem (pirmajam salam). Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam. Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus. Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām. Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi. Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā. Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem. NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Vārds uzvārds: Ilona Maskale
E-pasts: zemesfonds@altum.lv
Tālrunis: 26402655