previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Ķekavas nov., Ķekavas pag., nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700081297 daļas iznomāšana zirgu ganību ierīkošanai

Kadastra numurs: 80700081209