previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Purvciems, Braslas iela 16

Izsoles sākuma cena:
24.4 EUR
Kadastra numurs: 00070090600
Objekta veids: Birojs
Publicēts 25.04.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 25.04.2023 - 08.05.2023 15:00
Termiņš: 08.05.2023 15:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 0.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 48 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Braslas iela 16 Rīga LV-1084, 1. stāvs, Kanceleja
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 25.04.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikums iesniedzams brīvā formā, norādot: - fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; - nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir); - oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); - nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī atrašanās vietu, kadastra numuru un platību; - nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt; - piedāvāto nomas maksas apmēru eur mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli; -nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm. Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu. Ja pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, pretendents nodrošina, ka sūtījums tiek saņemts līdz izsoles sākumam.
Dokumenti

Birojs

Kadastra apzīmējums: 01000700906002
Platība (m2): 6.1
Lietošanas mērķis: 126301 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
Telpu grupa: 52
Stāvs: 1

Apraksts:

telpa Nr. 52 - 6,1 kv.m (pēc plāna) atrodas izglītības iestādes ēkā, ierobežota piekļuve- caurlaižu režīms iestādes darba laikā.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Rīgas Tehniskā koledža
Vārds uzvārds: Staņislavs sipčenko
E-pasts: stanislavs.sipcenko@kcrtk.lv