previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Talsu nov., Dundagas pag.,

Izsoles sākuma cena:
4.66 EUR
Kadastra numurs: 88500010072
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 24.05.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 24.05.2023 - 31.05.2023 10:00
Termiņš: 31.05.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 0.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 6 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Sigulda, Baznīcas iela 7
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 24.05.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Rakstiski iesniedzama aizpildīta pieteikuma veidlapa - pa pastu slēgtā aploksnē vai uz e-adresi/e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 88500010072
Platība (m2): 2.28
Lietošanas mērķis: 02 - Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 88620040100
Platība (m2): 3.73
Lietošanas mērķis: 02 - Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Dabas aizsardzības pārvalde
Vārds uzvārds: Raitis Kristiņš
E-pasts: raitis.kristins@daba.gov.lv
Tālrunis: +371 29461880