previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rēzekne, 18.novembra iela 41

Izsoles sākuma cena:
292.82 EUR
Kadastra numurs: 21000061404
Objekta veids: Sabiedriskā ēdināšana, Komerctelpas (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 20.11.2023 - 01.12.2023 14:00
Termiņš: 01.12.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai nosūtot elektroniski (pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu), sūtot pieteikumu uz e-pastu kanceleja@rslimnica.
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 17.11.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikums iesniedzams, nosūtot pa pastu uz adresi: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601, vai nosūtot elektroniski (pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu), sūtot pieteikumu uz e-pastu kanceleja@rslimnica.lv ar norādi: „Pieteikums izsolei – kafejnīcas telpas”.

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 21000061404004
Platība (m2): 49.8
Lietošanas mērķis: 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa
Stāvs: 1.

Apraksts:

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nedzīvojamās telpas (kafejnīcas – ēdināšanas vietas, iekārtošanai) iznomātājam piederošās Ambulatorās daļas ēkas 2. korpusa pagrabstāvā (49,8 m2 platībā), kas atrodas 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, kadastra apzīmējums 2100 006 1404 004. Objekts sastāv no divām telpām – palīgtelpas un kafejnīcas, kas ir atbilstoši iekārtotas. Nomniekam papildu nepieciešamo virtuves aprīkojumu (t.sk. tehniku) iegādāsies un uzstādīs iznomātājs pēc nomas līguma noslēgšanas un abpusējas iepriekšējas tehnisko prasību saskaņošanas. Aprīkojumam paredzētais finansējums – līdz 2 900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro) bez PVN. Nomniekam uz Nomas līguma darbības laiku tiks piešķirtas aprīkojuma lietošanas tiesības. Telpās ir paredzēti aprīkojuma pieslēgumi pie tīkliem, ir ierīkota aukstā ūdens padeve ar skaitītāju un elektroenerģijas kontroles sistēma. Izsoles sākotnējā cena – nomas maksa par telpu lietošanu ir 5,88 EUR (pieci euro un astoņdesmit astoņi centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nomas līgumā paredzētos maksājumus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rēzeknes slimnīca"
Vārds uzvārds: Lauma Voiciša
E-pasts: lauma.voicisa@rslimnica.lv
Tālrunis: 27803536
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 14.06.2023 - 28.06.2023 11:00
Termiņš: 28.06.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai nosūtot elektroniski (pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu), sūtot pieteikumu uz e-pastu kanceleja@rslimnica.
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.06.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikums iesniedzams, nosūtot pa pastu uz adresi: SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”, 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601, vai nosūtot elektroniski (pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu), sūtot pieteikumu uz e-pastu kanceleja@rslimnica.lv ar norādi: „Pieteikums izsolei – kafejnīcas telpas”.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 21000061404004
Platība (m2): 49.8
Lietošanas mērķis: 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa
Stāvs: 1.

Apraksts:

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nedzīvojamās telpas (kafejnīcas – ēdināšanas vietas, iekārtošanai) iznomātājam piederošās Ambulatorās daļas ēkas 2. korpusa pagrabstāvā (49,8 m2 platībā), kas atrodas 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, kadastra apzīmējums 2100 006 1404 004. Objekts sastāv no divām telpām – palīgtelpas un kafejnīcas, kas ir atbilstoši iekārtotas. Nomniekam papildu nepieciešamo virtuves aprīkojumu (t.sk. tehniku) iegādāsies un uzstādīs iznomātājs pēc nomas līguma noslēgšanas un abpusējas iepriekšējas tehnisko prasību saskaņošanas. Aprīkojumam paredzētais finansējums – līdz 2 900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro) bez PVN. Nomniekam uz Nomas līguma darbības laiku tiks piešķirtas aprīkojuma lietošanas tiesības. Telpās ir paredzēti aprīkojuma pieslēgumi pie tīkliem, ir ierīkota aukstā ūdens padeve ar skaitītāju un elektroenerģijas kontroles sistēma. Izsoles sākotnējā cena – nomas maksa par telpu lietošanu ir 5,88 EUR (pieci euro un astoņdesmit astoņi centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nomas līgumā paredzētos maksājumus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rēzeknes slimnīca"
Vārds uzvārds: Santija Kupreviča
E-pasts: santija.kuprevica@rslimnica.lv
Tālrunis: 28334666