previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Salaspils nov., Salaspils pag., "Acones mežs"

Izsoles sākuma cena:
410 EUR
Kadastra numurs: 80310130080
Objekta veids: Zeme (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.07.2023 - 19.07.2023 10:30
Termiņš: 17.07.2023 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 410.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 30 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga, LV-1004
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 03.07.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 17.jūlijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei par apbūves tiesības piešķiršanu uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 m2 platībā”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 17.jūlijam plkst. 17:00 O.Vācieša iela 6 ,k-1, Rīga, LV-1004, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – Īpašnieka nosaukums, norāde: “Izsolei par apbūves tiesības piešķiršanu uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 m2 platībā”; un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu. Izsole notiks 2023.gada 19.jūlijā plkst. 10:30 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 80310130403
Platība (m2): 150
Lietošanas mērķis: 242 - Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Apraksts:

Izsolē tiks piešķirta zemes gabala apbūves tiesība nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļā. Zemesgabala paredzētais izmantošanas veids: inženierbūves – elektronisko sakaru torņa - būvniecība un ekspluatācija. Izsole notiks 2023.gada 19.jūlijā plkst. 10:30 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Daiga Novicka
E-pasts: daiga.novicka@rigasmezi.lv
Tālrunis: 29191092