previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Tomsona 3/5

Izsoles sākuma cena:
7.3 EUR
Kadastra numurs: 01000240148
Objekta veids: Autostāvvieta
Publicēts 21.07.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 07.08.2023 - 04.09.2023 12:03
Termiņš: 04.08.2023 15:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 3 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rakstiski
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 21.07.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumus iesniegt Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2. stāvā kancelejā darba dienās no plkst. 10:00-14:00 līdz 04.08.2023.
Dokumenti

Autostāvvieta

Kadastra apzīmējums: 01000240148
Platība (m2): 160.2
Lietošanas mērķis: 1265 - Sporta telpu grupa

Apraksts:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā valsts nekustamā īpašuma daļu Tomsona ielā 3/5, Rīgā. Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 01000240148, Būves kadastra apzīmējums 01000240148001. Tiek iznomāta neapdzīvojamā telpa Sporta zāle Nr. 006-5, kas atrodas ēkas pagrabstāvā, platība 160,2 m2. Nomas objektu var apskatīt Tomsona ielā 3/5, Rīgā katru darba dienu no 10:00-14:00 iepriekš zvanot Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājam Aivaram Zelčam mob. 27038968. Pieteikumus iesniegt Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2. stāvā kancelejā darba dienās no plkst. 10:00-14:00 līdz 04.08.2023. . Nomas objekta iznomāšanas nosacījumi: nosacītā nomas maksa par 1(vienu) stundu Sporta zālei EUR 7,30(septiņi eiro 30 centi). nomas līguma minimālais termiņš 1 (viens) gads, nomas līguma maksimālais termiņš 3(trīs) gadi, Sporta zāle tiek iznomāta otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 18:00-21:00,sestdienās no 12:00-15:00. Nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai jābūt regulāra rakstura, nomas objekts tiek iznomāts sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Vārds uzvārds: Aivars Zelčs
E-pasts: aivars.zelcs@rtpv.edu.lv
Tālrunis: 27038968