previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Krustpils iela 24 k-18

Izsoles sākuma cena:
2040 EUR
Kadastra numurs: 01005780078
Objekta veids: Ražošana
Publicēts 31.10.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 30.11.2023 - 15.12.2023 12:00
Termiņš: 15.12.2023 12:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 6 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 30.11.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot: "Nekustamā īpašuma pārvalde, Komercdarbības daļa Neatvērt līdz 15.12.2023. plkst. 12.00", Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.

Ražošana

Kadastra apzīmējums: 01000782168144
Platība (m2): 1200
Lietošanas mērķis: 1251 - Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

Apraksts:

Iznomāšanai paredzētais objekts: Tehniskās apkalpošanas cehs, radiusa tilta celtnis ar celtspēju 32 t*, radiusa tilta celtnis ar celtspēju 10 t* (sk.pielikumu). *Radiusa tilta celtnis ar celtspēju 32 t izmantojamas nomniekam lietošanā, ja ir veikta tā verifikācija, ko veic nomnieks par saviem līdzekļiem. *Radiusa tilta celtnis ar celtspēju 10 t *izmantojamas nomniekam lietošanā, ja ir veikta tā verifikācija, ko veic nomnieks par saviem līdzekļiem. Lietošanas mērķis: remonta/noliktavas/ražošanas telpas, celtņi - izmantošanai darbu procesā. Minimālā nomas maksa: 1.70 EUR/m². Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Vārds uzvārds: Dairis Putniņš
E-pasts: dairis.putnins@ldz.lv
Tālrunis: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.