previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Ventspils, Kustes dambis 20

Izsoles sākuma cena:
272.1 EUR
Kadastra numurs: 27000220208
Objekta veids: Sabiedriskā ēdināšana

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 17.05.2023 - 30.05.2023 11:00
Termiņš: 18.05.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski vai pa pastu uz adresi Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 17.05.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumentus iesniedz ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023.gada 30.maijam plkst.10:00 uz e-pasta adresi lau@lau.lv vai slēgtā aizzīmogotā aploksnē, norādot: saņēmēju – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, iesniedzēja – izsoles pretendenta – juridiskās personas - nosaukumu /fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, norāde: „Izsolei „Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma ēdnīcas telpas 181,4 m2 platībā Kustes dambī 20, Ventspils”, kā arī norāde: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas izsoles komisijas sanāksmes”.

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 2700 022 0208 001
Platība (m2): 181.4
Lietošanas mērķis: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus nomas maksai nomnieks sedz komunālos maksājumus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Daiga Auna
Tālrunis: 26651011
Kontaktpersona objekta apskatei