previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Bauskas nov., Mežotnes pag., Pils iela 1

Izsoles sākuma cena:
1441.42 EUR
Kadastra numurs: 40720040063
Objekta veids: Zeme (cits), Komerctelpas (cits), Birojs, Inženierbūve
Publicēts 26.02.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (11)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 02.05.2024 - 30.05.2024 14:00
Termiņš: 29.05.2024 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 10000.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 30 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 02.05.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063
Platība (m2): 150969
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 4072 004 0063 001
Platība (m2): 2117.8
Lietošanas mērķis: 1261 - Plašizklaides pasākumu telpu grupa

Birojs

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 002
Platība (m2): 1813.3
Lietošanas mērķis: 1220 - Biroja telpu grupa

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 004
Platība (m2): 645.5
Lietošanas mērķis: 1265 - Sporta telpu grupa

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 005
Platība (m2): 5656.6
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 011
Platība (m2): 141.7
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 017
Platība (m2): 141.9
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 018
Platība (m2): 43.4
Lietošanas mērķis: 1273 - Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 019
Platība (m2): 4.6
Lietošanas mērķis: 1274 - Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 006
Platība (m2): 20.1
Lietošanas mērķis: 242 - Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 007
Platība (m2): 4.2
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 008
Platība (m2): 29
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 009
Platība (m2): 5.6
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 010
Platība (m2): 4
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 012
Platība (m2): 15.8
Lietošanas mērķis: 242 - Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 013
Platība (m2): 3.3
Lietošanas mērķis: 242 - Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 014
Platība (m2): 2.3
Lietošanas mērķis: 2112 - Ielas, ceļi un laukumi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 015
Platība (m2): 21.8
Lietošanas mērķis: 214 - Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 063 016
Platība (m2): 8.8
Lietošanas mērķis: 214 - Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 40 720 040 134
Platība (m2): 4765
Lietošanas mērķis: 09 - Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

Inženierbūve

Kadastra apzīmējums: 40720040134001
Platība (m2): 294
Lietošanas mērķis: 214 - Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

Apraksts:

Iznomā Mežotnes pils kompleksu viesnīcas kompleksa attīstīšanas, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām. Noma/sākumcena -1441,42 EUR mēnesī Papildu maksājumi: Nekustamā īpašuma nodoklis - 117,66 EUR mēnesī; Apdrošināšana - 85,01 EUR mēnesī; Apsaimniekošana - 2627,10 EUR mēnesī; Zemes nomas maksa - 37,22 EUR mēnesī. Iznomājamā objekta sastāvs: 1. Daļa no nekustamā īpašuma "Mežotnes pils", Mežotnes pagastā, Bauskas novadā (adrese: Mežotnes pils", Pils iela 1, Mežotnes pagasts, Bauskas novads), kadastra Nr.4072 004 0063, kas sastāv no: - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0063 daļas 15,0969 ha platībā; - pils 2117,8 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 001); - administratīvā ēka 1813,3 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 002); - sporta zāle 646,5 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 004); - laukumi un celiņi ar cieto segumu 5656,6 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 005); - piebraucamais ceļš 141,7 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 011); - gājēju celiņš pie strūklakas ar sīku akmeņu segumu 141,9 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 017); - tējas namiņa pamati 43,4 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 018); - bijušais transformators 4,6 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 019) - strūklakas baseins 20,1 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 006); - betona kāpnes_2 4,2 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 007); - betona kāpnes 29,0 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 008); - betona kāpnes 5,6 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 009); - betona kāpnes 4,0 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 010); - mūra atbalsts siena 15,8 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 012); - mūra atbalsts siena 3,3 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 013); - piemineklis parkā 2,3 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 014); - gājēju tiltiņš parkā_1 21,8 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 015); - gājēju tiltiņš parkā_2 8,8 m2 (būves kadastra apzīmējums 4072 004 0063 016). 2. Nekustamais īpašums Pils iela 5, Mežotne, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4072 004 0082, kas sastāv no: - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0134 ar kopējo platību 4765 kv.m. - inženierbūve- tilts ar kopējo platību 294 kv.m. 3. Kustamā manta, kas norādīta Kustamās mantas sarakstā pielikumā. Nomniekam ir pienākums: 1) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem izstrādāt un saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju un veikt visus nepieciešamos būvdarbus saskaņā ar sludinājuma pielikumā esošo darbu uzskaitījumu un darbu veikšanas termiņiem, kā arī nodrošināt īpašuma uzturēšanu un tehniskā stāvokļa saglabāšanu visā nomas līguma laikā; 2) 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt pirmā pieprasījuma neatsaucamu līguma saistību izpildes nodrošinājumu - bankas garantiju par summu 50 000 EUR; 3) visā līguma darbības laikā apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret trešajām personām un iznomātājam nodarītajiem zaudējumiem ar minimālo atbildības limitu 500 000 EUR katram apdrošināšanas gadījumam, pašrisku ne lielāku kā 5000 EUR; 4) nodrošināt būvdarbu veikšanas laikā līdz būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai būvniecības spēkā esoša visu risku apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru apdrošināšanas gadījumu 1 200 000 EUR, pašrisku ne lielāku kā 1000 EUR. Ja nomas līguma laikā kustamā manta tiek bojāta vai zaudēta, nomniekam ir pienākums to atjaunot vai aizstāt ar līdzvērtīgu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
NĪ pārvaldnieks: 29180641