previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Vecrīga, Teātra iela 9

Izsoles sākuma cena:
3633.12 EUR
Kadastra numurs: 01000020034
Objekta veids: Tirdzniecība
Publicēts 21.01.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (3)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 30.09.2022 - 13.10.2022 14:00
Pieteikšanās termiņš: 12.10.2022 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 4 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 30.09.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Tirdzniecība

Kadastra apzīmējums: 0100-002-0034-001
Platība (m2): 172
Lietošanas mērķis: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Telpas nr.: 1-7
Telpu grupa: 001
Stāvs: 1

Tirdzniecība

Kadastra apzīmējums: 0100-002-0034-001
Platība (m2): 22.7
Lietošanas mērķis: 1242 - Garāžas telpu grupa
Telpas nr.: 1
Telpu grupa: 010
Stāvs: 1

Tirdzniecība

Kadastra apzīmējums: 0100-002-0034-001
Platība (m2): 118.5
Lietošanas mērķis: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Telpas nr.: 8-14
Telpu grupa: 001
Stāvs: -1

Apraksts:

Piedāvājam nomāt plašas telpas Vecrīgā, Teātra ielas un Vaļņu ielas krustojums, ieejas durvis uz ielu stūra. Ja telpas paredzētas nomāt ēdināšanas pakalpojumu iestādei, tad jāņem vērā nosacījums, ka ēdienu nevar gatavot uz vietas, izņemot gatavu ēdienu sildīšanu un auksto uzkodu pagatavošanu. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles pieteikšanās datumam, kas norādīts šajā sludinājumā (ieskaitot) pl 17:00 (jābūt saņemtam) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr. LV22UNLA0002200609436 NODROŠINĀJUMA SUMMA 5000 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Teātra iela 9, Rīgā, 1.stāva komerctelpu nomas izsoles nodrošinājums”.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
Tālr.: +371 27339843 par NĪ izsoles procesu
Tālr.: +371 27774288 par NĪ apskati