previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Liepāja, Rīgas iela 56

Izsoles sākuma cena:
No 60 - 140 EUR
Kadastra numurs: 17000210196
Objekta veids: Garāža, Birojs

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 22.03.2024 - 31.07.2024 15:28
Termiņš: 31.05.2024 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 12.03.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Garāža

Kadastra apzīmējums: 17000210308003
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 1242 - Garāžas telpu grupa
Stāvs: 1

Garāža

Kadastra apzīmējums: 17000210308004
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 1242 - Garāžas telpu grupa

Garāža

Kadastra apzīmējums: 17000210308005
Platība (m2): 0
Lietošanas mērķis: 1242 - Garāžas telpu grupa

Apraksts:

AS "Latvenergo" iznomā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 56, Liepājā sastāvā esošās 3 garāžu ēku ar kadastra apzīmējumiem 17000210308003, 17000210308004 un 17000210308005 telpas un teritorijā esošās stāvvietas. Nomas maksa: * Garāžu ēku ar kadastra apzīmējumiem 17000210196003, 17000210196004 un 17000210196005 daļām – garāžas telpām līdz 25m² platībā, nomas maksa 2.40 EUR/m² mēnesī; * Garāžu ēku ar kadastra apzīmējumiem 17000210196003 un 17000210196005 daļām – garāžu, noliktavu telpām no 29 - 105m² platībā, nomas maksa 1.70 EUR/m² mēnesī; * zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000210308 daļai – atklātām vieglā autotransporta stāvvietām nomas maksa 30.00 EUR par 1 autostāvvietu mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Ja uz noteiktu telpu, telpu grupu vai teritoriju piesakās divi vai vairāki interesenti, tiek rīkota atklāta izsole par nomas tiesību noteikšanu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: AS "Latvenergo"
Vārds uzvārds: Jānis Počs
E-pasts: janis.pocs@latvenergo.lv
Tālrunis: 28626308
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 30.04.2024 - 31.05.2024 16:10
Termiņš: 30.05.2024 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 13.03.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Birojs

Kadastra apzīmējums: 17000210308001
Platība (m2): 40
Lietošanas mērķis: 122 - Biroju ēkas
Stāvs: 1., 2. un 5

Apraksts:

AS "Latvenergo" iznomā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 56, Liepājā sastāvā esošās administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210308001 1., 2., un 5. stāvā esošās biroju telpas, un teritorijā esošās stāvvietas. Nomas maksa: *Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210308001 daļai - biroju telpām no 12 līdz 40m² platībā, nomas maksa 3.00 EUR/m² mēnesī; * Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējums 17000210196001 daļai – 1.stāva telpām, ~125m² platībā (bijušais klientu centrs), nomas maksa 3.50 EUR/m² mēnesī; * zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000210308 daļai – atklātām vieglā autotransporta stāvvietām nomas maksa 30.00 EUR par 1 autostāvvietu mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Ja uz noteiktu telpu, telpu grupu vai teritoriju piesakās divi vai vairāki interesenti, tiek rīkota atklāta izsole par nomas tiesību noteikšanu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: AS "Latvenergo"
Vārds uzvārds: Jānis Počs
E-pasts: janis.pocs@latvenergo.lv
Tālrunis: 28626308