previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Cēsu nov., Vaives pag.,

Izsoles sākuma cena:
34 EUR
Kadastra numurs: 42900020184
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 23.04.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 23.04.2024 - 30.04.2024 17:00
Termiņš: 30.04.2024 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 0.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 6 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
Izsoles veids: -
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 23.04.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Elektroniski, pa pastu vai personīgi

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 42900010093
Platība (m2): 9.72
Lietošanas mērķis: 02 - Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu

Apraksts:

zālāju apsaimniekošana, veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Dabas aizsardzības pārvalde
Vārds uzvārds: Evita Zemlīte
E-pasts: evita.zemlite@daba.gov.lv
Tālrunis: +371 26408429