previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Tapešu iela 14 k-2

Izsoles sākuma cena:
45 EUR
Kadastra numurs: 01000640396
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 17.05.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 17.05.2024 - 17.06.2024 13:00
Termiņš: 06.06.2024 23:59 (beidzies)
Izsoles solis: 5.00
Nodrošinājuma summa: 300.00 EUR
Izsoles dalības maksa: 20.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 31.12.2031.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 17.05.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un zemes vienības daļas nomas tiesības līguma projektu var Tiesu administrācijas Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī Izsoles organizētāja mājas lapā (www.sadalestikls.lv sadaļā - Par mums/iepirkumi/nekustamie īpašumi/noma).
Dokumenti

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000640386
Platība (m2): 15
Lietošanas mērķis: 12 - Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

Apraksts:

Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000576797. Zemes nomas līguma termiņš līdz 2031. gada 31. decembrim, ar iespēju līguma termiņam tikt pagarinātam.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: AS "Sadales tīkls"
Vārds uzvārds: Airita Rūnika
E-pasts: airita.runika@sadalestikls.lv
Tālrunis: 22038879
Izsoles objekta apskati var veikt bez Izsoles organizatora klātbūtnes. Kontakttinformācija (pieslēguma ierīkošana u.c. tehniskie jautājumi) pa tālr. +371 26582630, papildus informācija par nomas tiesībām – tālr. +371 22015147, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.