previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Siguldas nov., Mālpils pag., Avenes

Izsoles sākuma cena:
75 EUR
Kadastra numurs: 80740040140
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 22.05.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 22.05.2024 - 19.06.2024 14:00
Termiņš: 12.06.2024 14:00 (beidzies)
Izsoles solis: 25.00
Nodrošinājuma summa: 89.00 EUR
Izsoles dalības maksa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 22.05.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu. Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes. Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process
Dokumenti

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 80740040138, 80740040139
Platība (m2): 99000
Lietošanas mērķis: 01 - Lauksaimniecības zeme

Apraksts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740040138 Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740040139 Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 37 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam. Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus. Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām. Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi. Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā. Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem. NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Vārds uzvārds: Gunta Vespere
E-pasts: zemesfonds@altum.lv
Tālrunis: 26645146