previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Ventspils nov., Vārves pag., Prūšu lauki, Prūšu laiva

Izsoles sākuma cena:
300 EUR
Kadastra numurs: 98840150131
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 19.06.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.06.2024 - 18.07.2024 11:00
Termiņš: 11.07.2024 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: 25.00
Nodrošinājuma summa: 361.00 EUR
Izsoles dalības maksa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 19.06.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu. Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes. Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process
Dokumenti

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 98840150127, 98840150128
Platība (m2): 282800
Lietošanas mērķis: 01 - Lauksaimniecības zeme

Apraksts:

Tiek iznomāti divi blakus esoši īpašumi kopā: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98840150127 Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98840150128 Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45 Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam. Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus. Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā. Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām. Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi. Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā. Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem. NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Vārds uzvārds: Gunta Vespere
E-pasts: zemesfonds@altum.lv
Tālrunis: 26645146