previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Salaspils nov., Salaspils pag.,

Izsoles sākuma cena:
963 EUR
Kadastra numurs: 80310130085
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 14.06.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 12.07.2024 - 06.08.2024 15:00
Termiņš: 31.07.2024 23:59
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 963.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 2028.gada 31.decembrim (tiesības pagarināt vēl uz 2 gadiem)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: rigasmezi@rigasmezi.lv
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 12.07.2024
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 31.jūlijam ieskaitot elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu mutiskas izsoles kārtībā, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 803100100638001, 3303 m2 platībā, Salaspils pagasta Salaspils novadā (kadastra Nr.80310130085), ar iznomāšanas mērķi – dzelzceļa remontu ražošanas bāzes uzturēšana”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 803100100638001
Platība (m2): 3303
Lietošanas mērķis: 2121 - Dzelzceļi

Apraksts:

Par zemes nomas tiesību piešķiršanu mutiskas izsoles kārtībā, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 803100100638001, 3303 m2 platībā, Salaspils pagasta Salaspils novadā (kadastra Nr.80310130085), ar iznomāšanas mērķi – dzelzceļa remontu ražošanas bāzes uzturēšana. Izsoles sākuma maksa ir 963, 00 EUR gadā!
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Kristīne Kiršbauma
E-pasts: kristine.kirsbauma@rigasmezi.lv
Tālrunis: 26667161
Izsoles dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.rigasmezi.lv.