previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Tukuma nov., Kandavas pag., "Dzeguzītes" un "Dzeguzes-Mamaji"

Izsoles sākuma cena:
467.83 EUR
Kadastra numurs: 90620140154
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 17.06.2024

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 17.06.2024 - 26.06.2024 17:00
Termiņš: 26.06.2024 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 0.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: Līdz 2029.gada 31.jūlijam
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV-3120
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 17.06.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendents pieteikumu nomas tiesību izsolei (turpmāk – Nomas pieteikums) iesniedz publikācijā par rakstisku izsoli norādītajā veidā, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: “Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam” Valteru iela 6, Kandava, LV-3120 Pieteikums zemes nomas tiesību rakstiskai izsolei valsts nekustamā īpašuma “Dzeguzītes” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90620140154), Kandavas pag., Tukuma novads, LV-3120, sastāvā esošo zemes vienību (zemes kadastra apzīmējums 90620140154) 14,7 ha platībā un valsts nekustamā īpašuma “Dzeguzes - Mamaji” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90620140078), Kandavas pag., Tukuma novads, LV-3120, sastāvā esošās zemes vienības (zemes kadastra apzīmējums 90620140078) daļu 25,4 ha platībā. Kopējā zemes platība – 40,1 ha pretendents (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums) Neatvērt pirms Nomas pieteikumu atvēršanas sanāksmes!” Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz publikācijā par izsoli norādītajam izsoles norises datumam un laikam. Pretendents drīkst piedalīties izsolē, ja Nomas pieteikums iesniegts līdz publikācijā norādītajam izsoles datumam un laikam.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 90620140154
Platība (m2): 147000
Lietošanas mērķis: 01 - Lauksaimniecības zeme

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 90620140078
Platība (m2): 254000
Lietošanas mērķis: 01 - Lauksaimniecības zeme

Apraksts:

Tiek iznomāta valsts nekustamā īpašuma “Dzeguzītes” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90620140154), Kandavas pag., Tukuma novads, LV-3120, sastāvā esošo zemes vienību (zemes kadastra apzīmējums 90620140154) 14,7 ha platībā un valsts nekustamā īpašuma “Dzeguzes - Mamaji” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 90620140078), Kandavas pag., Tukuma novads, LV-3120, sastāvā esošās zemes vienības (zemes kadastra apzīmējums 90620140078) daļu 25,4 ha platībā. Kopējā zemes platība – 40,1 ha. Zemes izmantošanas veids - Lauksaimniecības produkcijas audzēšana. Papildus nomas maksai maksājams arī pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Vārds uzvārds: Uldis VIzulis
E-pasts: iepirkumi@kandavastehnikums.lv
Tālrunis: 26822008