previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Krustpils iela 38B

Izsoles sākuma cena:
93.6 EUR
Kadastra numurs: 01000782168
Objekta veids: Birojs
Publicēts 22.02.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 23.02.2022 - 26.04.2022 12:00
Pieteikšanās termiņš: 22.04.2022 00:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 3 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: -
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 23.02.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendenti Piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8:30 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00 Sabiedrības klientu apkalpošanas centrā, Taleja ielā 1, Rīgā, (1.stāvs) līdz 2022.gada 22.aprīļa plkst.16:00. Piedāvājumi (izņemot Piedāvājumos iekļautie finanšu pieteikumi) tiks atvērti Talejas ielā 1, Rīgā, Komisijas sēdē 2022.gada 26.aprīlī plkst.12:00. Pretendentu, kas saskaņā ar Komisijas lēmumu piedalās rakstveida izsolē (neatbilst nevienam no Nolikumā minētajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem), Piedāvājumā iekļautie Izsoles pieteikumi (finanšu piedāvājumi) tiks atvērti Talejas ielā 1, Rīgā, Komisijas sēdē 2022.gada 28.aprīlī plkst.12:00. Pretendentiem līdz 2022.gada 22.aprīlim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS „SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts nr. LV22UNLA0002200609436 – drošības nauda divkāršā publicētās nomas objekta mēneša nosacītās nomas maksas apmērā 187,20 EUR ar atzīmi “ Telpu noma muitas kontroles punktā Krustpils ielā 38B, Rīgā, telpu grupas 001 pirmā stāva telpu Nr.11 , ar kopējo platību 19.50 kv.m." Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Birojs

Kadastra apzīmējums: 01000782168 222
Platība (m2): 19.5
Lietošanas mērķis: 1220 - Biroja telpu grupa
Telpas nr.: 11
Telpu grupa: 001
Stāvs: 1

Apraksts:

Nomas objekts - nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01000782168) Krustpils ielā 38B, Rīgā, muitas kontroles punkta ar kadastra apzīmējumu 0100 078 2168 222, telpu grupas 001, pirmā stāva telpa Nr.11 ar kopējo platību 19.50 kv.m. Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis un apdrošināšana proporcionāli iznomātajai platībai mērķis - nodrošināt muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu Nomas objektā. Nomas objekta nomas tiesību pretendents papildus muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma nodrošināšanai ir tiesīgs Konkursa pieteikumā piedāvāt nodrošināt muitošanas darbību un/vai apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Iepazīties ar Nomas objektu iespējams iepriekš sazinoties ar īpašuma pārvaldnieku zvanot pa mob.tālr. 22466684. Nekustamā īpašuma realizācijas daļas iznomāšanas eksperte tālr.:25722099