previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Tukuma nov., Smārdes pag., Kalnāji

Izsoles sākuma cena:
24000 EUR
Kadastra numurs: 90820010032

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 26.04.2023 - 26.05.2023 13:00
Termiņš: 16.05.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 24000 EUR
Nodrošinājuma summa: 2400.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: "Kalnāji", Raudā, Smārdes pagastā, Tukuma novadā (kadastra numurs 9082 001 0032), kas sastāv no zemes vienības 2,9803 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 001 0032) un 10 būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9082 001 0032 001, 9082 001 0032 002, 9082 001 0032 003, 9082 001 0032 004, 9082 001 0032 005, 9082 001 0032 006, 9082 001 0032 007, 9082 001 0032 008, 9082 001 0032 009, 9082 001 0032 010). Izsoles sākumcena EUR 24000. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles sākums – 2023.gada 26.aprīlī, izsoles noslēgums – 2023.gada 26.maijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 16.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-