previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Grīnvalti, "Lāči"

Izsoles sākuma cena:
249200.00 EUR
Kadastra numurs: 64780010097

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 20.05.2023 - 19.06.2023 13:00
Termiņš: 09.06.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 249200.00 EUR
Nodrošinājuma summa: 24900.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ pārdod nekustamo īpašumu “Lāči”, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra numurs 6478 001 0097. Īpašuma sastāvā ietilpst: zemes gabals 28 090 m² platībā; apbūves ar kopējo platību 2060.9 m²: 1. seržu un etalonparaugu glabātuve (angārs) 1347.3 m² 2. administratīvā ēka 394.1 m²; 3. dzīvojamā ēka 82.3 m²; 4. saimniecības ēka 128.7 m²; 5. sūkņu ēka 6.4 m²; 6. katlu māja 102.1 m²; Zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā, īpašuma izmantošanas veids: noliktavu - komercdarbības apbūves teritorija Ar izsoles noteikumiem un īpašuma novērtējumu var iepazīties pievienotajā dokumentācijā, kā arī VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapā: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/izsoles Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 Pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 09.06.2023. plkst.23:59 nosūtot lūgumu autorizēt dalībai izsolē un iemaksājot nodrošinājuma summu EUR 24 900,00 apmērā un reģistrācijas maksu EUR 200,00 apmērā Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” kontā Nr. LV25UNLA0055000617927, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi ”Nekustamā īpašuma "Lāči", Grīnvalti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., izsole”, kā arī jāveic maksājums Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Papildus informācija par nekustamo īpašumu: Ivars Jankovskis, tel.: +371 26653939.

Kontakti

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Vārds uzvārds: Ivars Jankovskis
Tālrunis: +371 26653939
E-pasts: ivars.jankovskis@lvgmc.lv
Kontaktpersona par izsoles nosacījumiem – Egija Kalneniece, tālrunis +371 25599800, e-pasts: egija.kalneniece@lvgmc.lv.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Zemesgrāmatā un kadastrā reģistrētās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 64780010005008; 009; 010 dabā neeksistē. VSIA ”Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir uzsācis procesu par dzēšanu no Kadastra un Zemesgrāmatas. Pārdots tiek nekustamais īpašums ar apgrūtinājumu – Ceļa servitūtu, kurš tiks nostiprināts zemesgrāmatā, pēc Objekta nosolītāja koroborācijas zemesgrāmatā, noslēdzot Ceļa servitūta līgumu starp Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Objekta nosolītāju.