previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Limbaži, Limbažu nov., Dzirnavu iela 11

Izsoles sākuma cena:
62000 EUR
Kadastra numurs: 66010050025

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 27.05.2023 - 26.06.2023 13:00
Termiņš: 16.06.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 62000 EUR
Nodrošinājuma summa: 6200.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Dzirnavu ielā 11, Limbažos, Limbažu novadā (kadastra numurs 6601 005 0025), kas sastāv no zemes vienības 0,1635 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 005 0025) un četrām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6601 005 0025 001, 6601 005 0025 002, 6601 005 0025 006 un 6601 005 0025 007), kopā ar inženierbūvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6601 005 0025 004 un 6601 005 0025 005). Izsoles sākumcena EUR 62000. Izsoles solis - EUR 500. Izsoles sākums – 2023.gada 27.maijā, izsoles noslēgums – 2023.gada 26.jūnijā plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 16.jūnijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-