previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Knupīši"

Izsoles sākuma cena:
5600 EUR
Kadastra numurs: 64780080279
Īpašuma veids: Zeme
Publicēts 25.08.2023

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 25.08.2023 - 25.09.2023 13:00
Termiņš: 14.09.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 5600 EUR
Nodrošinājuma summa: 560.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: “Knupīši”, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (kadastra numurs 6478 008 0279), kas sastāv no zemes vienības 10700 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 008 0279). Izsoles sākumcena EUR 5600. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles sākums – 2023.gada 25.augustā, izsoles noslēgums – 2023.gada 25.septembrī plkst. 13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 14.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-