previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod

Gulbenes nov., Beļavas pag., Lauku Kallas

Izsoles sākuma cena:
7800 EUR
Kadastra numurs: 50440010007
Īpašuma veids: Zeme
Publicēts 22.05.2024

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 22.05.2024 - 19.06.2024 13:00
Termiņš: 12.06.2024 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 7800 EUR
Nodrošinājuma summa: 780.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība
Zemes iegādes izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par iegādes tiesībām un veic vismaz vienu solījumu. Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes. Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu https://www.altum.lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/nomas-un-pardosanas-izsoles-process

Kontakti

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Vārds uzvārds: Līga Rubene
Tālrunis: 27899497
E-pasts: zemesfonds@altum.lv

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
Tiek pārdotas divas atdalāmas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5044 002 0127 ( kopējā platība 1.96 ha) un 5044 002 0224 ( kopējā platība 0.9735 ha), kas tiks nodalītas no nekustamā īpašuma “Lauku Kallas”, ar kadastra Nr. 5044 001 0007, atsevišķā īpašumā 2.9335 ha platībā. Īpašuma sadali veic ALTUM. Pēdējam nomniekam ir priekšroka īpašuma iegādei par augstāko nosolīto maksu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.