previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra laukums 4, "Gandri"

Izsoles sākuma cena:
9372 EUR
Kadastra numurs: 84485060002

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 20.06.2023 - 20.07.2023 13:00
Termiņš: 10.07.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 9372 EUR
Nodrošinājuma summa: 937.20 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra laukums 4, Gandri (84485060002)
Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra laukums 4, Gandri (84480060332)
Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu domājamām daļām par izsoles sākumcenu ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -