previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Daugavpils, Konstantīna iela 5

Izsoles sākuma cena:
38040 EUR
Kadastra numurs: 05000112019

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 07.06.2023 - 06.07.2023 13:00
Termiņš: 26.06.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 38040 EUR
Nodrošinājuma summa: 3804.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamais īpašums ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Daugavpils cietokšņa apbūve (valsts aizsardzības Nr.4687) daļa un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu (valsts aizsardzības Nr.7428) teritorijā. Ēka Hekeļa ielā 2, Daugavpilī ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Ēka Nr.155 Kareivju kazarmas”, valsts aizsardzības nr.4695. Ēka 2.Oficieru ielā 1, Daugavpilī ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Ēka Nr.21 Dzīvojamā ēka”, valsts aizsardzības nr.4700. Nekustamais īpašums tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -