previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Rīga, Raiņa bulvāris 7

Izsoles sākuma cena:
2419200 EUR
Kadastra numurs: 01000090016

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 10.06.2023 - 11.07.2023 13:00
Termiņš: 30.06.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 2419200 EUR
Nodrošinājuma summa: 241920.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Nekustamā īpašuma sastāvā esošais gājēju caurlaides punkts un metāla žogs daļēji ir saistīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību 78 m2 platībā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 009 0018 8001), kas ir zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 009 0018) Raiņa bulvārī 8, Rīgā, daļa. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Administratīvā ēka".

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -