previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Rīga, Vecrīga, Kalēju iela 50

Izsoles sākuma cena:
970000 EUR
Kadastra numurs: 01000030145

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 16.06.2023 - 17.07.2023 13:00
Termiņš: 06.07.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 970000 EUR
Nodrošinājuma summa: 97000.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Pirmreizēja

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Uz zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 003 0145) atrodas būvju īpašums (kadastra Nr.0100 503 0003), kas sastāv no transformatoru ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0145 002). Īpašnieks AS "Sadales tīkls". Nekustamais īpašums ir daļēji iznomāts, nomas līgumu saraksts pielikumā.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -