previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Rīga, Hipokrāta iela 2F

Izsoles sākuma cena:
25040 EUR
Kadastra numurs: 01006220197
Publicēts 16.06.2023

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 20.06.2023 - 20.07.2023 13:00
Termiņš: 10.07.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 25040 EUR
Nodrošinājuma summa: 2504.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv

Īpašuma sastāvs

Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

Pārdodamā būve atrodas uz nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā 2F, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 122 2112) sastāvā ietilpstošas zemes vienības. Pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz zemi. Nekustamā īpašuma (būves) ieguvējs un zemes īpašnieks atradīsies piespiedu dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās. Neatkarīgi no būves un zemes īpašnieka gribas, personai, kas būs būves īpašnieks, būs pienākums maksāt piespiedu zemes nomas maksu zemes īpašniekam.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -