previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Krustkalnu DR pļavu SIENS

Izsoles sākuma cena:
5.00 EUR
Īpašuma veids: Kustama manta

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 24.07.2023 - 08.08.2023 10:30
Termiņš: 08.08.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 5.00 EUR
Nodrošinājuma summa: 0.50 EUR
Izsoles veids: Rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja

Kontakti

Dabas aizsardzības pārvalde
Vārds uzvārds: Andis Ķīsis
Tālrunis: +371 29225576
E-pasts: andis.kisis@daba.gov.lv

Citi nosacījumi

Pretendents var pieteikties uz visu vai tikai uz daļu (minimālais vai maksimālais Kustamās mantas vienību skaits nav noteikts) no Nolikuma 1.2. punktā norādītās Kustamās mantas.

Rezultāts

Rezultāts: Ir nosolīts
Augstākās cenas piedāvātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grantini Horses"
Pretendenta piedāvātā cena: 14.88 Euro/rullis
Līguma sākums: -