previous image button
next image button
close fullscreen container

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta: Rīga
Iela: Maskavas iela
Objekta veids: Inženierbūve
Platība (m²): 46.8
Nokopēts
Nomāt paredzētie īpašumi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.03.2023
Plānotais līguma darbības termiņš: 01.03.2023-28.02.2026
Plānotais nomas maksas apmērs:
2.00 EUR

Informācija par publicējošo organizāciju

AS "Sadales tīkls"
Reģ.nr: 40003857687
E-pasts: st@sadalestikls.lv
Tālrunis: 8403

Kontakti

AS "Sadales tīkls"
Vārds uzvārds: Airita Rūnika
Tālrunis: 22038879
E-pasts: airita.runika@sadalestikls.lv