previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Krustpils iela 4

Kadastra numurs: 01001212324
Objekta veids: Noliktava

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (2)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.11.2022 - 22.11.2022 10:30
Pieteikšanās termiņš: 21.11.2022 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils iela 4, Rīga, klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.11.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2022.gada 21.novembrim plkst. 10:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2022.gada 22.novembrī plkst. 10:30.

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 0100 121 2324 005
Platība (m2): 34
Lietošanas mērķis: 1252 - Noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus nomas maksā nomnieks maksā PVN un komunālos pakalpojumus
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Gatis Donskis
Tālrunis: 28695287
Kontaktpersona īpašuma apskatei
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.11.2022 - 22.11.2022 10:15
Pieteikšanās termiņš: 21.11.2022 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils iela 4, Rīga, klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.11.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2022.gada 21.novembrim plkst. 10:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2022.gada 22.novembrī plkst. 10:15.

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 0100 121 2324 005
Platība (m2): 66.3
Lietošanas mērķis: 125201 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus nomas maksā nomnieks maksā PVN un komunālos pakalpojumus
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Gatis Donskis
Tālrunis: 28695287
Kontaktpersona īpašuma apskatei