previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Krustpils iela 4

Izsoles sākuma cena:
No 73.7 - 720.8 EUR
Kadastra numurs: 01001212324
Objekta veids: Ražošana, Garāža, Noliktava, Zeme (cits)

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 16.11.2023 - 28.11.2023 10:00
Termiņš: 27.11.2023 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi sākot no 01.01.2024
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 16.11.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2023.gada 27.novembrī plkst. 11:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2023.gada 28.novembrī plkst. 10:00.

Ražošana

Kadastra apzīmējums: 0100 121 2324 006
Platība (m2): 360.4
Lietošanas mērķis: 1251 - Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis. Apsargājama teritorija, smago automašīnu patstāvīgai novietošanai ir gada abonents 35,-EUR gadā + 0,35 EUR par vienreizēju iebraukšanu teritorijā.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Zigmārs Ulmanis
E-pasts: zigmars.ulmanis@lau.lv
Tālrunis: +37129204699
Kontaktpersona īpašuma apskatei un pieteikumu reģistrēšanai.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.04.2024 - 23.04.2024 10:00
Termiņš: 22.04.2024 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi sākot no 06.06.2024. ar iespēju pagarināt vēl uz 5 (pieciem) gadiem.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.04.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2024.gada 22.aprīlī plkst. 11:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2024.gada 23.aprīlī plkst. 10:00.

Garāža

Kadastra apzīmējums: 0100 121 2324 005
Platība (m2): 62.7
Lietošanas mērķis: 1242 - Garāžas telpu grupa
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis un komunālos pakalpojumus. Apsargājama teritorija, automašīnu patstāvīgai novietošanai ir gada abonents 30,-EUR gadā bez PVN+ 0,30 EUR bez PVN par vienreizēju iebraukšanu teritorijā nereģistrētai automašīnai.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Zigmārs Ulmanis
E-pasts: lau@lau.lv
Tālrunis: 29204699
Kontaktpersona īpašuma apskatei un pieteikumu reģistrēšanai. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem mājas lapā www.lau.lv sadaļā Nomas pakalpojumi - Nekustamie īpašumi - Iznomāšana
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.04.2024 - 23.04.2024 10:20
Termiņš: 22.04.2024 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi sākot no 06.06.2024. ar iespēju pagarināt vēl uz 5 (pieciem) gadiem.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.04.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2024.gada 22.aprīlī plkst. 11:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2024.gada 23.aprīlī plkst. 10:20.

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 0100 121 2324 014
Platība (m2): 73.7
Lietošanas mērķis: 125201 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis un komunālos pakalpojumus. Apsargājama teritorija, automašīnu patstāvīgai novietošanai ir gada abonents 30,-EUR gadā bez PVN+ 0,30 EUR bez PVN par vienreizēju iebraukšanu teritorijā nereģistrētai automašīnai.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Zigmārs Ulmanis
E-pasts: lau@lau.lv
Tālrunis: 29204699
Kontaktpersona īpašuma apskatei un pieteikumu reģistrēšanai. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem mājas lapā www.lau.lv sadaļā Nomas pakalpojumi - Nekustamie īpašumi - Iznomāšana
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.04.2024 - 23.04.2024 10:40
Termiņš: 22.04.2024 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi ar iespēju pagarināt vēl uz 5 (pieciem) gadiem.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.04.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2024.gada 22.aprīlī plkst. 11:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2024.gada 23.aprīlī plkst. 10:40.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 01001212324
Platība (m2): 100
Lietošanas mērķis: 08 - Komercdarbības objektu apbūves zeme

Apraksts:

Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis. Apsargājama teritorija, automašīnu patstāvīgai novietošanai ir gada abonents 30,-EUR gadā bez PVN+ 0,30 EUR bez PVN par vienreizēju iebraukšanu teritorijā nereģistrētai automašīnai.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Zigmārs Ulmanis
E-pasts: lau@lau.lv
Tālrunis: 29204699
Kontaktpersona īpašuma apskatei un pieteikumu reģistrēšanai. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem mājas lapā www.lau.lv sadaļā Nomas pakalpojumi - Nekustamie īpašumi - Iznomāšana
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.04.2024 - 23.04.2024 11:00
Termiņš: 22.04.2024 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi ar iespēju pagarināt vēl uz 5 (pieciem) gadiem.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās klātienē
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.04.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās. Dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2024.gada 22.aprīlī plkst. 11:00. Izsole notiks klātienē Krustpils ielā 4, Rīgā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās 2024.gada 23.aprīlī plkst. 11:00.

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 01001212324
Platība (m2): 240
Lietošanas mērķis: 08 - Komercdarbības objektu apbūves zeme

Apraksts:

Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis. Apsargājama teritorija, automašīnu patstāvīgai novietošanai ir gada abonents 30,-EUR gadā bez PVN+ 0,30 EUR bez PVN par vienreizēju iebraukšanu teritorijā nereģistrētai automašīnai.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Zigmārs Ulmanis
E-pasts: lau@lau.lv
Tālrunis: 29204699
Kontaktpersona īpašuma apskatei un pieteikumu reģistrēšanai. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem mājas lapā www.lau.lv sadaļā Nomas pakalpojumi - Nekustamie īpašumi - Iznomāšana