previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Rent

Rīga, Krustpils iela 20

Auction starting price:
No 28.5 - 226.26 EUR
Cadastre number: 01000782168
Object type: Land (other), Commercial (other)

Objects for rent

Name Object type Area (m2) Additional payments (€/m2 per month) Rent/starting price (€/month) Total (€/month)
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 30.11.2023 - 15.12.2023 12:00
Application term: 15.12.2023 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 1 gads
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 30.11.2023
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Neatvērt līdz 15.12.2023. plkst. 12.00", Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.
Documents

Zeme (cits)

Cadastre identifier: 01000782168
Area (m2): 603
Purpose: 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā

Description:

Iznomāšanai paredzētais objekts: zemes vienības daļa 603 m², tajā skaitā zemes nomas teritorija 188 m² un piekļuves ceļa teritorija 415 m². Lietošanas mērķis: moduļa tipa pagaidu būves novietošanai. Minimālā nomas maksa: 0.18 EUR/m². Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 02.02.2024 - 20.02.2024 12:00
Application term: 20.02.2024 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 2 gadi (sākot ar 01.03.2024.)
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 02.02.2024
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Nekustamā īpašuma pārvalde, Komercdarbības daļa. Neatvērt līdz 20. 02.2024. plkst. 12.00". Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.
Documents

Zeme (cits)

Cadastre identifier: 01000782168
Area (m2): 95
Purpose: 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā

Description:

Iznomāšanai paredzētais objekts: reāla daļa. Lietošanas mērķis: konteinera, materiālu novietošanai. Minimālā nomas maksa: 0.30 EUR/m². Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 05.02.2024 - 20.02.2024 12:00
Application term: 20.02.2024 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 2 gadi
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 05.02.2024
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Nekustamā īpašuma pārvalde, Komercdarbības daļa. Neatvērt līdz 20. 02.2024. plkst. 12.00". Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.
Documents

Zeme (cits)

Cadastre identifier: 01000782168
Area (m2): 2
Purpose: 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā

Description:

Iznomāšanai paredzētais objekts: vieta uz zemes vienības (Šķirotavas dzelzceļa stacijas teritorijā). Lietošanas mērķis: pakalpojuma sniegšanas ierīces uzstādīšanas vieta. Minimālā nomas maksa: 200.00 EUR/m². Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 14.03.2024 - 03.04.2024 12:00
Application term: 03.04.2024 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 7 gadi
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 14.03.2024
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi LDz Kancelejā, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu: Rīga, Emīlijas Benjamiņas iela 3, LV-1050, 100 kab., uz aploksnes norādot: "Nekustamā īpašuma pārvalde Komercdarbības daļa Neatvērt līdz 03.04.2024. plkst.12.00", Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.

Komerctelpas (cits)

Cadastre identifier: 01000782168036
Area (m2): 125.7
Purpose: 1252 - Noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa

Description:

Iznomāšanai paredzētais objekts: telpu kopums un zemes vienības domājamā daļa (125.7 m²) un zemes reāla daļa (250.00 m²) Lietošanas mērķis: garāžas un noliktavas vajadzībām un teritorijas izmantošanai saimnieciskās darbības veikšanai. Minimālā nomas maksa: telpu kopums un zemes vienības domājamā daļa - 1.80 EUR/m² un zemes reāla daļa 50.00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.