previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Ogre, Ogres nov., Dārza iela 25

Izsoles sākuma cena:
No 130.2 - 337.2 EUR
Kadastra numurs: 74010060448
Objekta veids: Garāža

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 28.09.2023 - 09.10.2023 11:00
Termiņš: 09.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 6 (seši) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski vai pa pastu uz adresi Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 28.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumentus iesniedz ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi lau@lau.lv vai slēgtā aizzīmogotā aploksnē, norādot: saņēmēju – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, iesniedzēja – izsoles pretendenta – juridiskās personas - nosaukumu /fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, norāde: „Izsolei Par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu garāžas un noliktavas telpas 168,6 m2 platībā Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā”, kā arī norāde: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas izsoles komisijas sanāksmes”.

Garāža

Kadastra apzīmējums: 7401 006 0448 005
Platība (m2): 168.6
Lietošanas mērķis: 125201 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus nomas maksā nomnieks maksā PVN un komunālos pakalpojumus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Ilmārs Lasis
Tālrunis: 26170398
Kontaktpersona objekta apskatei
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 28.09.2023 - 09.10.2023 11:10
Termiņš: 09.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 1 (viens) gads
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniski vai pa pastu uz adresi Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 28.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumentus iesniedz ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi lau@lau.lv vai slēgtā aizzīmogotā aploksnē, norādot: saņēmēju – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, iesniedzēja – izsoles pretendenta – juridiskās personas - nosaukumu /fiziskai personai – vārds, uzvārds, adrese, norāde: „Izsolei Par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu garāžas un noliktavas telpas 86,8 m2 platībā Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā”, kā arī norāde: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas izsoles komisijas sanāksmes”.

Garāža

Kadastra apzīmējums: 74010060448005
Platība (m2): 86.8
Lietošanas mērķis: 125201 - Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
Stāvs: 1

Apraksts:

Papildus nomas maksā nomnieks maksā PVN un komunālos pakalpojumus
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vārds uzvārds: Ilmārs Lasis
Tālrunis: 26170398
Kontaktpersona objekta apskatei